წესები და პირობები

 

ბოლო ცვლილების თარიღი: 04/07/2017

გთხოვთ გაეცნოთ წესებს და პირობებს.

topsaitebi.ge მათშორის საიტის ლოგო, საიტის კოდი გვეკუთვნის ჩვენ და მათზე დაცულია საავტორო უფლებები, აკრძალულია ჩვენი საიტის და მაში არსებული კოდის გამოყენება არაკანონიერი მიზნებისთვის და სხვა ცუდი განძრახვისთვის.

topsaitebi.ge - არის ქართული ვებ გვერდების საძიებო სისტემა, თუ თქვენ ხართ საიტის მფლობელი შეგიძლიათ ჩვენს ვებ გვერდზე გამოაგზავვნოთ თქვენი საიტის მისამართი რათა მოხდეს თქვენი საიტის ინდექსაცია ჩვენს საძიებო სისტემაში.

მონაწილეობისთვის დაიშვება საიტები რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას ქართულ ენაზე ან შინაარსობრივად ეხებიან საქართველოს.

აკრძალულა ისეთი შინაარსის მქონე საიტების გამოგზავნა რომლებიც:

შეიცავს ბავშვთა პორნოგრაფიას.

ძალადობას.

არაადამიანურ მოპყრობას.

საზიანო პროგრამებს.

ვირუსებს.

ფინანსურ თუ სხვა თაღლითობას.

წამებას და სისასტიკეს.

ნარკოტიკულ საშუალებებს.

უკანონო ცივი თუ ცეცხლსასროლი იარაღით ვაჭრობას.

(აკრძალულია ისეთი საიტების გამოგზავნა რომლებიც არღვევენ საქართველოს თუ სხვა ქვეყნების კანონმდებლობას).