სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო


QR კოდი.
საიტის აღწერა: hr.gov.ge -ის მეშვეობით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა, ონლაინ გააკეთოს განაცხადი საჯარო სამსახურში არსებულ ნებისმიერ ვაკანსიაზე და დასაქმდეს.
ეს არის ერთადერთი გზა, მიიღო მონაწილეობა კონკურსში და დაიწყო შენი კარიერა საჯარო სამსახურში.
hr.gov.ge -ზე დარეგისტრირებულია 199,384+ სამსახურის მაძიებელი და 383+ საჯარო უწყება/დამსაქმებელი.
შენიშვნა: საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ბიუროს ვალდებულება, ამ ეტაპისთვის, შემოიფარგლება ვებ-გვერდზე ვაკანსიების განთავსების ადმინისტრირებით. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა და კონკურსის გამოცხადება მხოლოდ დამსაქმებელი უწყების უფლებამოსილებაა.

საიტის მისამართი: hr.gov.ge
შემთხვევითი საიტები