შესავალი

 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება topsaitebi.ge-ზე.
ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არეგულირებს თქვენს ვიზიტს topsaitebi.ge-ში და განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიცავთ და ვამჟღავნებთ ინფორმაციას, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი სერვისის გამოყენების შედეგად.
სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას ამ პოლიტიკის შესაბამისად. თუ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც ჩვენს წესებსა და პირობებში.
ჩვენი წესები და პირობები („პირობები“) არეგულირებს ჩვენი სერვისის გამოყენებას და კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად წარმოადგენს თქვენს შეთანხმებას ჩვენთან („შეთანხმება“).
 

განმარტებები

სერვისი ნიშნავს https://topsaitebi.ge ვებსაიტს,
პერსონალური მონაცემები ნიშნავს მონაცემებს ცოცხალი პიროვნების შესახებ, რომლის იდენტიფიცირება შესაძლებელია ამ მონაცემებიდან (ან იმ და სხვა ინფორმაციისგან, რომელიც ჩვენს მფლობელობაშია, ან შესაძლოა ჩვენს მფლობელობაში მოვიდეს).
გამოყენების მონაცემები არის ავტომატურად შეგროვებული მონაცემები, რომლებიც გენერირებულია სერვისის გამოყენებით ან თავად სერვისის ინფრასტრუქტურიდან (მაგალითად, გვერდის ვიზიტის ხანგრძლივობა).
Cookies არის პატარა ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს მოწყობილობაში (კომპიუტერი ან მობილური მოწყობილობა).
მონაცემთა მაკონტროლებელი ნიშნავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც (დამოუკიდებლად ან ერთობლივად ან სხვა პირებთან ერთად) განსაზღვრავს მიზნებს და როგორ უნდა დამუშავდეს ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისთვის, ჩვენ ვართ თქვენი მონაცემების მონაცემთა მაკონტროლებელი.
მონაცემთა დამმუშავებლები (მომსახურების პროვაიდერებზე) ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს მონაცემთა კონტროლის სახელით. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა სერვისის პროვაიდერის სერვისები თქვენი მონაცემების უფრო ეფექტურად დასამუშავებლად.
მონაცემთა სუბიექტი არის ნებისმიერი ცოცხალი ინდივიდი, რომელიც არის პერსონალური მონაცემების საგანი.
მომხმარებელი არის ინდივიდი, რომელიც იყენებს ჩვენს სერვისს. მომხმარებელი შეესაბამება მონაცემთა სუბიექტს, რომელიც არის პერსონალური მონაცემების საგანი.

 

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

ჩვენ ვაგროვებთ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას სხვადასხვა მიზნებისთვის, რათა მოგაწოდოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი თქვენთვის.

 

შეგროვებული მონაცემების ტიპები

პერსონალური მონაცემები
ჩვენი სერვისით სარგებლობისას შეიძლება მოგთხოვოთ მოგვაწოდოთ გარკვეული პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან დასაკავშირებლად ან იდენტიფიცირებისთვის („პერსონალური მონაცემები“). პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:
ელ. ფოსტის მისამართი
სახელი და გვარი
ქუქი-ფაილები და გამოყენების მონაცემები
ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები თქვენთან დასაკავშირებლად საინფორმაციო ბიულეტენებით, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალებით და სხვა ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ჩვენგან ნებისმიერი ან ყველა ამ კომუნიკაციის მიღებაზე გამოწერის გაუქმების ბმულზე ან ელფოსტის გაგზავნით  [email protected] ზე.

 

პერსონალური მონაცემები

ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი აგზავნის, როცა ეწვევით ჩვენს სერვისს ან როცა სერვისზე წვდებით მობილური მოწყობილობით ან მისი მეშვეობით („გამოყენების მონაცემები“).
ეს გამოყენების მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი (მაგ. IP მისამართი), ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი სერვისის გვერდები, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, ამ გვერდებზე გატარებული დრო, უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.
როდესაც თქვენ წვდებით სერვისს მობილური მოწყობილობით, ეს გამოყენების მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას, როგორიცაა მობილური მოწყობილობის ტიპი, რომელსაც იყენებთ, თქვენი მობილური მოწყობილობის უნიკალური ID, თქვენი მობილური მოწყობილობის IP მისამართი, თქვენი მობილური ოპერაციული სისტემა, მობილური ინტერნეტ ბრაუზერის ტიპი. თქვენ იყენებთ, უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.
პერსონალური მონაცემები
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და თვალთვალის მსგავს ტექნოლოგიებს, რათა თვალყური ადევნოთ ჩვენს სერვისზე აქტივობას და ვინახავთ გარკვეულ ინფორმაციას.
ქუქიები არის ფაილები მცირე რაოდენობის მონაცემებით, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ანონიმურ უნიკალურ იდენტიფიკატორს. ქუქი-ფაილები იგზავნება თქვენს ბრაუზერში ვებსაიტიდან და ინახება თქვენს მოწყობილობაზე. ასევე გამოიყენება თვალთვალის სხვა ტექნოლოგიები, როგორიცაა შუქურები, ტეგები და სკრიპტები ინფორმაციის შეგროვებისა და თვალყურის დევნებისთვის და ჩვენი სერვისის გასაუმჯობესებლად და ანალიზისთვის.
თქვენ შეგიძლიათ დაავალოთ თქვენს ბრაუზერს უარი თქვას ყველა ქუქი-ფაილზე ან მიუთითოს, როდის იგზავნება ქუქი. თუმცა, თუ არ იღებთ ქუქი-ფაილებს, შესაძლოა ვერ შეძლოთ ჩვენი სერვისის ზოგიერთი ნაწილის გამოყენება.
ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქი-ფაილების მაგალითები:
სესიის ქუქი-ფაილები: ჩვენ ვიყენებთ სესიის ქუქიებს ჩვენი სერვისის სამართავად.
პრეფერენციული ქუქი-ფაილები: ჩვენ ვიყენებთ პრიორიტეტების ქუქიებს თქვენი პრეფერენციებისა და სხვადასხვა პარამეტრების დასამახსოვრებლად.
უსაფრთხოების ქუქიები: ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების ქუქიებს უსაფრთხოების მიზნებისთვის.
სარეკლამო ქუქიები: სარეკლამო ქუქიები გამოიყენება იმ რეკლამებით, რომლებიც შეიძლება შეესაბამებოდეს თქვენ და თქვენს ინტერესებს.

 

მონაცემთა გამოყენება

topsaitebi.ge. იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს სხვადასხვა მიზნებისთვის:
პერსონალურ მონაცემებს
ჩვენი სერვისის უზრუნველსაყოფად და შესანარჩუნებლად;
გაცნობოთ ჩვენს სერვისში ცვლილებების შესახებ;
საშუალებას მოგცემთ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი სერვისის ინტერაქტიულ ფუნქციებში, როდესაც ამას აირჩევთ;
მომხმარებელთა მხარდაჭერა;
ანალიზის ან ღირებული ინფორმაციის შეგროვება, რათა გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი;
ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგი;
ტექნიკური საკითხების აღმოჩენა, პრევენცია და გადაწყვეტა;
შეასრულოს ნებისმიერი სხვა მიზანი, რისთვისაც თქვენ უზრუნველყოფთ მას;
შევასრულოთ ჩვენი ვალდებულებები და აღვასრულოთ ჩვენი უფლებები, რომლებიც გამომდინარეობს თქვენსა და ჩვენ შორის დადებული ნებისმიერი კონტრაქტიდან, მათ შორის ბილინგისა და ინკასო;
მოგაწოდოთ შეტყობინებები თქვენი ანგარიშის და/ან გამოწერის შესახებ, მათ შორის ვადის გასვლისა და განახლების შეტყობინებები, ელექტრონული ფოსტის ინსტრუქციები და ა.შ.;
მოგაწოდოთ სიახლეები, სპეციალური შეთავაზებები და ზოგადი ინფორმაცია სხვა საქონლის, სერვისებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომლებიც მსგავსია თქვენ მიერ უკვე შეძენილი ან დაინტერესებული, თუ არ გადაწყვეტთ არ მიიღოთ ასეთი ინფორმაცია;
ნებისმიერი სხვა გზით, ჩვენ შეიძლება აღვწეროთ, როდესაც თქვენ მიაწვდით ინფორმაციას;
ნებისმიერი სხვა მიზნით თქვენი თანხმობით.

 

მონაცემთა შენახვა

ჩვენ შევინარჩუნებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ მანამ, სანამ ეს აუცილებელია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის. ჩვენ შევინარჩუნებთ და გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად (მაგალითად, თუ ჩვენ გვჭირდება თქვენი მონაცემების შენახვა მოქმედი კანონების შესასრულებლად), დავა მოვაგვაროთ და დავიცვათ ჩვენი სამართლებრივი შეთანხმებები და პოლიტიკა.
ჩვენ ასევე შევინარჩუნებთ გამოყენების მონაცემებს შიდა ანალიზის მიზნებისთვის. გამოყენების მონაცემები ჩვეულებრივ ინახება უფრო მოკლე ვადით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მონაცემები გამოიყენება უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ან ჩვენი სერვისის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, ან ჩვენ კანონიერად ვალდებულნი ვართ შევინარჩუნოთ ეს მონაცემები უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

 

მონაცემთა გადაცემა

თქვენი ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, შეიძლება გადაეცეს - და ინახება - კომპიუტერებზე, რომლებიც მდებარეობს თქვენი შტატის, პროვინციის, ქვეყნის ან სხვა სამთავრობო იურისდიქციის გარეთ, სადაც მონაცემთა დაცვის კანონები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი იურისდიქციის კანონებისგან.
თუ თქვენ იმყოფებით შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ და გადაწყვეტთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გადავცემთ მონაცემებს, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებს, შეერთებულ შტატებში და ვამუშავებთ მათ იქ.
თქვენი თანხმობა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, რასაც მოჰყვება თქვენი ასეთი ინფორმაციის წარდგენა, წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ამ გადაცემაზე.
topsaitebi.ge. მიიღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა უზრუნველყოს თქვენი მონაცემების უსაფრთხოდ დამუშავება და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და თქვენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა არ განხორციელდება ორგანიზაციაში ან ქვეყანაში, თუ არ არის ადეკვატური კონტროლი, მათ შორის თქვენი უსაფრთხოების მონაცემები და სხვა პირადი ინფორმაცია.
მონაცემთა გამჟღავნება
ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ, ან თქვენ მოგვაწოდეთ:
გამჟღავნება სამართალდამცავებისთვის.
გარკვეულ გარემოებებში, ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება, თუ ამას მოითხოვს კანონი ან საჯარო ხელისუფლების მართებული მოთხოვნების საპასუხოდ.
ბიზნეს ტრანზაქცია.
თუ ჩვენ ან ჩვენი შვილობილი კომპანიები მონაწილეობენ შერწყმაში, შესყიდვაში ან აქტივების გაყიდვაში, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაიცეს.
სხვა შემთხვევები. ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია ასევე:
იმ მიზნის შესასრულებლად, რისთვისაც თქვენ მიაწვდით მას;
თქვენი კომპანიის ლოგოს ჩვენს ვებგვერდზე ჩართვის მიზნით;
ნებისმიერი სხვა მიზნით თქვენი თანხმობით.

 

მონაცემთა უსაფრთხოება

თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის არც ერთი მეთოდი ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები თქვენი პერსონალური მონაცემების დასაცავად, ჩვენ ვერ ვიძლევით გარანტიას მის აბსოლუტურ უსაფრთხოებაზე.
თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებები მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) მიხედვით,
თუ თქვენ ხართ ევროკავშირის (EU) და ევროპის ეკონომიკური ზონის (EEA) რეზიდენტი, გაქვთ მონაცემთა დაცვის გარკვეული უფლებები, რომლებიც დაცულია GDPR-ით. – იხილეთ მეტი https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
ჩვენი მიზანია მივიღოთ გონივრული ნაბიჯები, რათა მოგცეთ საშუალება შეასწოროთ, შეცვალოთ, წაშალოთ ან შეზღუდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება.
თუ გსურთ ინფორმირებული იყოთ, თუ რა პერსონალურ მონაცემებს ვფლობთ თქვენს შესახებ და თუ გსურთ მათი წაშლა ჩვენი სისტემებიდან, გთხოვთ მოგვწეროთ მისამართზე [email protected]
გარკვეულ შემთხვევებში, თქვენ გაქვთ მონაცემთა დაცვის შემდეგი უფლებები:
წვდომის უფლება , განაახლეთ ან წაშალოთ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს თქვენზე;
გამოსწორების უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება გაასწოროთ თქვენი ინფორმაცია, თუ ეს ინფორმაცია არაზუსტი ან არასრულია;
წინააღმდეგობის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება გააპროტესტოთ ჩვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება;
შეზღუდვის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, რომ შევზღუდოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება;
მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება მოგაწოდოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ასლი სტრუქტურირებული, მანქანით წაკითხვადი და ხშირად გამოყენებული ფორმატით;
თანხმობის გაუქმების უფლება. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს, როდესაც ჩვენ ვეყრდნობით თქვენს თანხმობას თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე;
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ, გადაამოწმოთ თქვენი ვინაობა, სანამ ასეთ მოთხოვნებს უპასუხებთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება ვერ მივაწოდოთ სერვისი საჭირო მონაცემების გარეშე.
თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ მონაცემთა დაცვის ორგანოს თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის ორგანოს ევროპის ეკონომიკურ ზონაში (EEA).

 

თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებები კალიფორნიის კონფიდენციალურობის დაცვის აქტის მიხედვით (CalOPPA)

IalOPPA არის პირველი სახელმწიფო კანონი ქვეყანაში, რომელიც მოითხოვს კომერციულ ვებსაიტებსა და ონლაინ სერვისებს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განთავსებას. კანონის მოქმედების სფერო სცილდება კალიფორნიის ფარგლებს, რომ მოითხოვოს პირი ან კომპანია შეერთებულ შტატებში (და წარმოუდგენელ მსოფლიოში), რომელიც მართავს ვებსაიტებს, რომლებიც აგროვებენ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას კალიფორნიის მომხმარებლებისგან, გამოაქვეყნონ თვალსაჩინო კონფიდენციალურობის პოლიტიკა თავის ვებსაიტზე, სადაც მითითებულია ზუსტად შეგროვებული ინფორმაცია და პირებს, რომლებთანაც ხდება მისი გაზიარება და დაიცვან ეს პოლიტიკა. – იხილეთ მეტი საიტზე: https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/
CalOPPA-ს მიხედვით, ჩვენ ვეთანხმებით შემდეგს:
მომხმარებლებს შეუძლიათ ეწვიონ ჩვენს საიტი ანონიმურად;
ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ბმული შეიცავს სიტყვას „კონფიდენციალურობა“ და მარტივად შეგიძლიათ იხილოთ ზემოთ მითითებულ გვერდზე ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე;
მომხმარებლებს ეცნობებათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გვერდზე;
მომხმარებლებს შეუძლიათ შეცვალონ თავიანთი პერსონალური ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტით მისამართზე  [email protected] .
ჩვენი პოლიტიკა „არ თვალყური ადევნო“ სიგნალებს:
CalOPPA-ს თანახმად, ჩვენ ვეთანხმებით შემდეგს:
ჩვენ პატივს ვცემთ „არ თვალი ადევნო“ სიგნალებს და არ ვადევნებთ თვალს, არ დააყენებთ ქუქი-ფაილებს ან არ გამოვიყენებთ რეკლამას, როცა ბრაუზერის „არ თვალი ადევნო“ მექანიზმი მოქმედებს. Do Not Track არის პრიორიტეტი, რომელიც შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენს ბრაუზერში, რათა აცნობოთ ვებსაიტებს, რომ არ გსურთ თვალყურის დევნება.
თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ Do Not Track თქვენი ვებ ბრაუზერის პარამეტრების ან პარამეტრების გვერდის მონახულებით.

 

სერვისის პროვაიდერები

ჩვენ შეიძლება დავასაქმოთ მესამე მხარის კომპანიები და ფიზიკური პირები ჩვენი სერვისის გასაადვილებლად ("მომსახურების პროვაიდერები"), ჩვენი სახელით სერვისის უზრუნველსაყოფად, სერვისთან დაკავშირებული სერვისების შესასრულებლად ან ჩვენი სერვისის გამოყენების გაანალიზებაში.
ამ მესამე მხარეებს აქვთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე მხოლოდ ჩვენი სახელით ამ ამოცანების შესასრულებლად და ვალდებულნი არიან არ გაამჟღავნონ ან გამოიყენონ ისინი სხვა მიზნებისთვის.

 

ანალიტიკა

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერები ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.
Google Analytics
Google Analytics არის Google-ის მიერ შემოთავაზებული ვებ ანალიტიკური სერვისი, რომელიც აკონტროლებს და აცნობებს ვებსაიტების ტრაფიკს. Google იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს ჩვენი სერვისის გამოყენების თვალყურის დევნებისთვის და მონიტორინგისთვის. ეს მონაცემები გაზიარებულია Google-ის სხვა სერვისებთან. Google-მა შეიძლება გამოიყენოს შეგროვებული მონაცემები საკუთარი სარეკლამო ქსელის რეკლამის კონტექსტუალიზაციისა და პერსონალიზებისთვის.
Google-ის კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ Google-ის კონფიდენციალურობის პირობების ვებ-გვერდს: https://policies.google.com/privacy?hl=en
ჩვენ ასევე გირჩევთ, გადახედოთ Google-ის პოლიტიკას თქვენი მონაცემების დასაცავად: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245.
Firebase
Firebase არის Google Inc-ის მიერ მოწოდებული ანალიტიკური სერვისი.
თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ Firebase-ის გარკვეულ ფუნქციებზე თქვენი მობილური მოწყობილობის პარამეტრების მეშვეობით, როგორიცაა თქვენი მოწყობილობის სარეკლამო პარამეტრები ან მიჰყვებით Google-ის მიერ მათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მოცემულ ინსტრუქციებს: https://policies. google.com/privacy?hl=en
დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ რა ტიპის ინფორმაციას აგროვებს Firebase, გთხოვთ, ეწვიოთ Google-ის კონფიდენციალურობის პირობების ვებ-გვერდს: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

CI/CD ინსტრუმენტები

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერები ჩვენი სერვისის განვითარების პროცესის ავტომატიზაციისთვის.
GitHub
GitHub მოწოდებულია GitHub, Inc-ის მიერ.
GitHub არის განვითარების პლატფორმა კოდების მასპინძლობისა და განხილვისთვის, პროექტების მართვისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად.
დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ რა მონაცემებს აგროვებს GitHub, რა მიზნით და როგორ არის უზრუნველყოფილი მონაცემების დაცვა, გთხოვთ, ეწვიოთ GitHub-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გვერდს: https://help.github.com/en/articles/github-privacy-statement.

 

ქცევითი რემარკეტინგი

topsaitebi.ge. იყენებს რემარკეტინგის სერვისებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე თქვენთვის რეკლამის გასაკეთებლად მას შემდეგ, რაც ჩვენს სერვისს ეწვიეთ. ჩვენ და ჩვენი მესამე მხარის მოვაჭრეები ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რათა ინფორმირდეს, ოპტიმიზაცია გაუწიოს და განვათავსოთ რეკლამები ჩვენს სერვისში თქვენი წარსული ვიზიტების საფუძველზე.
GitHub უზრუნველყოფილია GitHub, Inc.-ის მიერ.
Google Ads (AdWords)
Google Ads (AdWords) რემარკეტინგის სერვისი უზრუნველყოფილია Google Inc.-ის მიერ.
თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ Google Analytics-ზე საჩვენებელი რეკლამისთვის და Google Display Network-ის რეკლამის მორგება Google Ads-ის პარამეტრების მონახულებით. გვერდი: http://www.google.com/settings/ads
Google ასევე გირჩევთ დააინსტალიროთ Google Analytics უარის თქმის ბრაუზერის დანამატი – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – თქვენი ვებ ბრაუზერისთვის. Google Analytics Opt-out Browser Add-on აძლევს ვიზიტორებს შესაძლებლობას, თავიდან აიცილონ მათი მონაცემების შეგროვება და გამოყენება Google Analytics-ის მიერ. Google-ის კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ Google-ის კონფიდენციალურობის პირობების ვებ-გვერდს: https://policies.google.com/privacy?hl=en
დამატებითი ინფორმაციისთვის Google-ის კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ, გთხოვთ, ეწვიოთ Google-ის კონფიდენციალურობის პირობებს ვებ გვერდი: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Facebook
Facebook რემარკეტინგის სერვისს უზრუნველყოფს
Facebook Inc. ეს გვერდი: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Facebook-ის ინტერესებზე დაფუძნებულ რეკლამებზე უარის თქმის მიზნით, მიჰყევით ამ ინსტრუქციას Facebook-დან: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Facebook იცავს ციფრული რეკლამის ალიანსის მიერ დადგენილი ქცევითი რეკლამის ონლაინ თვითრეგულირების პრინციპები. თქვენ ასევე შეგიძლიათ უარი თქვათ Facebook-ზე და სხვა მონაწილე კომპანიებზე ციფრული რეკლამის ალიანსის მეშვეობით აშშ-ში http://www.aboutads.info/choices/, კანადის ციფრული რეკლამის ალიანსის მეშვეობით კანადაში http://youradchoices.ca/ ან ევროპის ინტერაქტიული ციფრული რეკლამის ალიანსი ევროპაში http://www.youronlinechoices.eu/, ან უარი თქვით თქვენი მობილური მოწყობილობის პარამეტრების გამოყენებით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის Facebook-ის კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ, გთხოვთ, ეწვიოთ Facebook-ის მონაცემთა პოლიტიკას: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

 

ბმულები სხვა საიტებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა საიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. თუ დააწკაპუნებთ მესამე მხარის ბმულზე, თქვენ გადამისამართდებით ამ მესამე მხარის საიტზე. ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, გადახედოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას თქვენს მიერ მონახულებული ყველა საიტის შესახებ.
ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის საიტებისა თუ სერვისების შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე.

 

ბავშვთა კონფიდენციალურობა

ჩვენი სერვისები არ არის განკუთვნილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის („ბავშვი“ ან „ბავშვები“).
ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას 18 წლამდე ბავშვებისგან. თუ გეცოდინებათ, რომ ბავშვმა მოგვაწოდა პერსონალური მონაცემები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. თუ გავიგებთ, რომ შევაგროვეთ ბავშვებისგან პერსონალური მონაცემები მშობლის თანხმობის გადამოწმების გარეშე, ჩვენ ვიღებთ ზომებს ამ ინფორმაციის ჩვენი სერვერებიდან ამოსაღებად.

 

ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

ჩვენ შეიძლება დროდადრო განვაახლოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენ შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ამ გვერდზე ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოქვეყნებით.
ჩვენ შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტით და/ან ჩვენს სერვისზე ცნობილი შეტყობინების საშუალებით, სანამ ცვლილება ძალაში შევა და განაახლებთ „ამოქმედების თარიღს“ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ზედა ნაწილში.
თქვენ გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ნებისმიერი ცვლილებისთვის. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები ძალაშია, როდესაც ისინი განთავსდება ამ გვერდზე.

 

დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:
ელექტრონული ფოსტით: [email protected]