წესები და პირობები

ბოლო ცვლილების თარიღი: 24/02/2023

გთხოვთ გაეცნოთ topsaitebi.ge-ს ზოგად წესებს და პირობებს.

topsaitebi.ge მათშორის საიტის ლოგო, საიტის პროგრამული კოდი გვეკუთვნის ჩვენ და მათზე დაცულია საავტორო უფლებები, აკრძალულია ჩვენი საიტის და მაში არსებული მასალის გამოყენება სხვა ვებ გვერდზე საიტის ადმინისტრაციის თანხმობის გარეშე.

topsaitebi.ge -ზე მკაცრად აკრძალულია ნებისმიერი სახის ტესტირება კიბერ უსაფრთხოებაზე, ნებისმიერი მზგავსი ქმედება ჩაითვლება როგორც კიბერ შეტევის ან/და ჩვენს სერვერზე უნებართვო შეღწევის მცდელობად, რის შედეგადაც მოვახდენთ შესაბამის რეაგირებას. ჩვენი ვებ გვერდი საკმაოდ დაცულია და მსგავს ტესტირებას არ საჭიროებს ამიტომ ნუ დახარჯავთ თქვენთვის ძვირფას დროს.

კატალოგში საიტის განთავსების წესები.

1. ჩვენს კატალოგში დაიშვება საიტები რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას ქართულ ენაზე ან შინაარსობრივად ეხებიან საქართველოს.

2. ჩვენს კატალოგში შეგიძლიათ დაამატოთ როგორც სტანდარტული ტიპის საიტები ასევე ქვე დომენები.

3. ჩვენს კატალოგში არ დაიშვება საიტები რომლებიც შეიცავენ ვირუსულ პროგრამებს ან პროგრამულ კოდს, საიტები რომლის ძირითადი მიზანია საიტის მომხმარებელი მისი ნების გარეშე გადაიყვანოს სხვა შესაძლოა სარეკლამო საიტზე ან ვებგვერდზე, საიტები რომლებიც არ აძლევენ მომხმარებელს საიტის დათვალიერების საშუალებას სხვა სარეკლამო ან მსგავსი საიტის დათვალიერების გარეშე, საიტები სადაც არის რეკლამაზე გადასვლის მოწოდება ან იძულება, საიტები სადაც რეკლამის დახურვა შეუძლებელია სხვა შესაძლო სარეკლამო საიტზე გადასვლის გარეშე.

4. ჩვენ საიტის მფლობელს არ ვავალდებულებთ ჩვენი საიტის ბმულის ან მინი ბანერის ჩასმას საკუთარ საიტზე, ეს ნებაყოფლობითია!

5. თქვენს მიერ გამოგზავნილი საიტი, კატალოგში განთავსებამდე იგი გაივლის ჩვენს მიერ მკაცრ შემოწმებას.

6. ჩვენს კატალოგში არ დაიშვება პორნოგრაფიული და გაურკვეველი შინაარსის მქონე საიტები, ასევე საიტები რომლებიც არღვევენ საქართველოს და სხვა ქვეყნების კანონმდებლობას.

7. ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს საიტის მფლოებელითან შეთანხმების გარეშე შეცვალოს საიტის მფლობელის მიერ ატვირთული ლოგო ტიპი, ვებგვერდის აღწერა და სათაური თუ იგი არ შეესაბამება საიტის მფლობელის მიერ წარმოდგენილ ვებ გვერდის რეალურ მონაცემებს.

8. ადმინისტრაცია არ იღებს თავის თავზე არავითარ ვალდებულებას და გარანტიას საიტის მფლობელის წინაშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ზემოთ მოყვანილი წესები ვინმესთან შეთანხმების გარეშე.