ეს ლინკი წარმატებით იქნა გასაჩივრებული!
mkurnali.ge არის ყველაზე პოპულარული, მაღალრეიტინგული ინტერნეტ-გვერდი საქართველოში. მისი მიზანია მოსახლეობის გათვითცნობიერება სამედიცინო საკითხებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, ზრუნვა დაავადებათა პროფილაქტიკაზე და დახმარების გაწევა დიაგნოსტიკ...
ეს ლინკი წარმატებით იქნა გასაჩივრებული!
მეიჯერელმა (ყოფილი Arvato) საქართველოში 2016 წლის სექტემბერში დაიწყო ოპერირება და ამჟამად სამი ოფისითაა წარმოდგენილი, მათ შორის ორი თბილისში და ერთი ქუთაისში. კომპანია მომსახურებას უწევს კლიენტებს მოგზაურობის, ელექტრონული კომერციის, ინფორმაციული დ...